WELCOME TO GURU KIRPA UDYOG

GKU 99 M6 SQAURE WASHER 40MM x 5MM

GKU 100 M8 SQAURE WASHER 40MM x 5MM

GKU 101 M10 SQAURE WASHER 40MM x 5MM

GKU 102 M12 SQAURE WASHER 40MM x 5MM

GKU 103 M6 25MM Penny Washers

GKU 104 M6 32MM Penny Washers

GKU 105 M8 25MM Penny Washers

GKU 106 M8 32MM Penny Washers

GKU 107 M10 25MM Penny Washers

GKU 108 M10 32MM Penny Washers

GKU 109 M12 25MM Penny Washers

GKU 110 M12 32MM Penny Washers

GKU 111 M6 TO M12 Flat ROUND Washers