WELCOME TO GURU KIRPA UDYOG

GKU 51 150mm 2 Hole Plain Cantilever Arm

GKU 52 300mm 2 Hole Plain Cantilever Arm

GKU 53 450mm 2 Hole Plain Cantilever Arm

GKU 54 600mm 2 Hole Plain Cantilever Arm

GKU 55 750mm 2 Hole Plain Cantilever Arm

gku 56 900mm 2 Hole Plain Cantilever Arm

GKU 50 1000mm 2 Hole Plain Cantilever Arm