WELCOME TO GURU KIRPA UDYOG

GKU 42 1 Hole Girder Clamp

GKU 43 2 Hole Large U Shape Girder Bracket with CPS

GKU 44 2 Hole Z Beam Clamp Tapped with CPS

GKU 48 Small U Shape Girder Bracket with cps

GKU 46 40mm x 20mm Window Girder Clamp

GKU 47 40mmx40mm Window Girder Clamp

GKU 45 40mm U Bolt Girder Clamp

GKU 49 80MMX40MM WINDOW GIRDER CLAMP