WELCOME TO GURU KIRPA UDYOG

GKU 34 2 HOLE 20 MM Z STEP UP BRACKET

GKU 35 3 HOLE 40 MM Z STEP UP BRACKET

GKU 36 3 HOLE 20 MM U TOP HAT BRACKET

GKU 37 5 HOLE 40 MM U TOP HAT BRACKET

GKU 38 Double Channel Hat Bracket

GKU 39 6 HOLE 80MM U DOUBLE TOP HAT BRACKET

GKU 40 4 HOLE 80MM Z STEP UP BRACKET

GKU 41 4 HOLE DOUBLE U BRACKET